Matermo - kontrola, montáž a certifikácia regálov, kontrola a certifikácia rebríkov | kontrola, montáž a certifikácia regálov, kontrola a certifikácia rebríkov
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive,cookies-not-set

Služby

Na všetky služby má spoločnosť vypracované metodické postupy na základe dlhoročných skúseností z oblasti skúšania prototypov regálov, styku so štátnymi skúšobňami a inými orgánmi odborného dozoru. Kontrola regálov a rebríkov je posudzovaná podľa platných noriem.
1

Naša spoločnosť na základe Vašich požiadaviek pre Vás zabezpečí regály od renomovaných európskych výrobcov regálov na základe interného výberového konania so zohľadnením vhodnosti typu regála pre Váš sklad.

Zabezpečíme dovoz regálov na miesto montáže a regály podľa projektu zmontujeme. Samozrejmosťou je vystavenie protokolu po montáži k regálom a návod na obsluhu a údržbu.

Podľa dohody vykonáme pravidelné kontroly regálov a vydáme o kontrole záznam.

2

Na základe našich skúseností Vám doporučíme vhodné typy a výrobcov regálov pre Vaše potreby. Regály počas používania ( hlavne v skladoch s paletami a vysokozdvižnými vozíkmi ) nemajú rovnaké schopnosti odolávať nárazom, ktoré sa v praxi vyskytujú.

3

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a záväznej STN 26 9030 je užívateľ povinný vykonávať najmenej 1 x ročne alebo po premiestnení skontrolovať technický stav regálov a vyhotoviť o tom zápis.

Naša spoločnosť Vám ponúka odborné a nestranné skontrolovanie regálov so závermi na úrovni doporučení v prípade, že sa zistia nedostatky brániace bezpečnému užívaniu regálov. Súčasťou prehliadky je doplnenie chýbajúcich štítkov nosností.

V prípade záujmu uzavrieme s Vami zmluvu o pravidelných kontrolách regálov a oproti objednávkovému systému Vám zaručíme nižšie ceny za výkon. Takto budete mať systémovo pokryté požiadavky zákona a noriem. O výsledkoch kontroly nie je informovaná tretia strana.

4

Na základe kontroly regálov Vám vypracujeme cenovú ponuku s cieľom opraviť poškodenia na regáloch. Po oprave vydáme doklad o technickej spôsobilosti regálov.Zabezpečíme náhradné diely, prípadne na staršie regály zabezpečíme adekvátnu náhradu so zachovaním pôvodných nosností.

5

Po prípadnom dovoze regálov zo zahraničia pri sťahovaní výroby na Slovensko Vám regály zmontujeme a vystavíme doklad o ich technickej spôsobilosti. Ak regály zmontujete sami, alebo iná firma, nezávisle regály skontrolujeme a vydáme o kontrole doklad. Pri regáloch atypických v spolupráci s Vami regály odskúšame a stanovíme nosnosť. Naše skúsenosti z oblasti certifikácie regálov a skúšania prototypov s použitím manuálov na vykonanie skúšky sú zárukou korektných výsledkov a Vášho bezpečného skladovania.

V zmysle STN EN 131-2+A1 rebríky – požiadavky, skúšanie, označovanie a STN 74 3282 – Oceľové rebríky – Základné ustanovenia skontrolujeme rebríky a vydáme o kontrole doklad s doporučením na opravu alebo vyradenie rebríkov z používania. Zavedieme – ak nemáte – evidenciu rebríkov, čím získate prehľad o ich počtoch a technickom stave.

Chcete sa dozvedieť viac?

Partneri

Našich partnerov si vyberáme na základe dlhoročných skúseností.

Klienti

Kontaktujte nás

servis@matermo.sk

+421 904 331 190

MATERMO, spol. s r.o.

IČO: 316 97 216

IČ DPH: SK2020503980

Hutnícka 3

Spišská Nová Ves

052 01

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa


  SERVIS@MATERMO.SK

  0904 331 190

  themekiller.com